Glan in Bloom Competition Results

Llan Mewn Lliw Canlyniadau

Mehefin 2012

The Council would like to thank all who entered the competition this year. The judges were very impressed with the standard of gardening and creativity that they saw when they visited recently. Unfortunately, not everybody can be winners. Those who were successful are listed below:

Fe hoffai’r Cyngor ddiolch i bawb a gymerodd rhan yn y gystadleuaeth eleni.  Roedd y beirniaid wedi eu plesio’n fawr gyda safon y gerddi â’r creu a welsant pan oeddent yn ymweld yn ddiweddar.  Gobeithir y bydd nifer o’r lluniau a gymerwyd yn ystod y bore ar wefan y Llan cyn bo hir: 

Yn anffodus, ni all pawb ennill. Fe welwch restr o’r enillwyr isod:

Gardd Flodau / Flower Garden                      Mrs.Val Barwell, Holmwood, Fforddlas
 
Gardd Lysiau / Veg Garden                          David Williams, 18, Top Llan

Safle Busnes / Commercial Premises           The Retreat, Church Street

Bocs Ffenest / Window Box                         Mrs.Sylvia Hughes, 21, Drws y Nant

Bwgan Brain / Scarecrow                             Glyn Davies, 7, Cader Idris.

Official notification: glanbloom results.doc

Bwgan Brain / Scarecrow                  Glyn Davies

Safle Busnes / Commercial Premises           The Retreat

Bocs Ffenest / Window Box                         Mrs.Sylvia HughesGardd Lysiau / Veg Garden                          David WilliamsJudging the GardensMore pictures coming soon...


 Last updated on 31 July 2013
Community Web Kit provided free by BT